0978994503


Hướng dẫn đặt hàng

  • Bước 1: Chọn loại hàng (Ví dụ: tài liệu hoặc không phải tài liệu)
  • Bước 2: Chọn quốc gia (Ví dụ: United States Of America)
  • Bước 3: Chọn khối lượng (Ví dụ: 2kg)
  • Bước 4: Điền đầy địa chỉ chính xác mà bạn muốn gửi hàng
  • Bước 5: Nếu hàng của bạn không phải là tài liệu thì sẽ phải điền 3 ô kích thước(dài, rộng, cao)

  • Bước 6: Quý khách vui lòng điền đầy đủ và chính xác các trường để chúng tôi có thể dễ dàng liên lạc
  • Bước 7: Chọn xác nhận mua để hoàn tất giao dịch.Cám ơn quý khách