0978994503

Tùy chọn thêm

_Để bổ sung cho dịch vụ Express, Economy Express hay Special Service.

+Ngoài giờ hành chính

 • Cuối tuần
 • Khu vực hẻo lánh
 • Giao hàng tại nhà riêng

+Các giải pháp nhập khẩu

 • Thanh toán bằng đồng tiền riêng
 • Công cụ Nhập khẩu nhanh
 • Thông thạo

+Chú ý thêm

 • Vật tư y tế
 • Hàng dễ vỡ
 • Hàng nhạy cảm với nhiệt độ

+Bảo hiểm

 • Giá thấp
 • Đền bù lên đến toàn bộ giá trị lô hàng
 • Quản lý dễ dàng
 • Bảo hiểm toàn cầu

+Giải pháp về hải quan

 • Tạm ứng lệ phí và thuế
 • Thanh toán phí khi giao hàng
 • Hoạt động thông quan đặc biệt
 • Thông thạo